Hương vị quê hương: Về xứ Nghệ ăn lộc trời cho biết mùi đời

Những ai yếu bóng vía nếu nhìn thấy con rươi còn ngọ ngọe có lẽ “chạy mất dép”. Nhưng về xứ Nghệ dịp này, không ăn các món ăn từ rươi thì “mất nửa cuộc đời”.

Leave a Reply