Trời lạnh đợi mãi chuối xanh không chín, đem ra làm món này, cơm nấu không đủ ăn

https://ift.tt/3rtwMvy

Trời lạnh đợi mãi chuối xanh không chín, đem ra làm món này, cơm nấu không đủ ăn
Chuối xanh già chỉ cần kho chay theo cách này bỗng thành món ngon mới lạ, cả nồi cơm ăn cùng cũng sạch bách.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/2KtMndU

Leave a Reply