‘Về nấu cho ba tô canh cá khoai tần ô’… món ăn của một miền ký ức

Dòng tin nhắn yêu thương của ba khiến tôi giật mình nhớ cá khoai đã đi qua già mùa rồi mà vẫn chưa thu xếp được việc để về nấu cho ba tô canh cá khoai, món ăn của một miền ký ức…

Leave a Reply