Dầu hào không phải nước tương, đừng dùng tùy tiện

https://ift.tt/3hXxCMo

Dầu hào không phải nước tương, đừng dùng tùy tiện
Mặc dù dầu hào có tác dụng cải thiện độ tươi ngon nhưng không thể dùng tùy tiện vào bất kỳ món ăn nào và không dùng như nước tương.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/35qeXEe

Leave a Reply