Mâm đặc sản của người Mường ở hồ Duồng Cốc

https://ift.tt/39FHbvZ

Mâm đặc sản của người Mường ở hồ Duồng Cốc
Cá chạch làn là đặc sản ở hồ Duồng Cốc (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Chúng sống dưới các hang đá sâu dưới đáy hồ và phải đánh bắt bằng lưới bát quát – một loại lưới ống vuông gồm nhiều ngăn, có các cửa cho cá vào (và không thể ra) mở so le ở hai mặt hai bên. Món cá chạch làn nướng là đặc sản của người Mường vùng hồ Duồng Cốc.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/39FWrc2

Leave a Reply