Chắt chắt và mực Cửa Việt, chưa ăn là thiệt

https://ift.tt/3ae8Fcf

Chắt chắt và mực Cửa Việt, chưa ăn là thiệt
Quảng Trị có rất nhiều đặc sản, trong đó có món chắt chắt và mực ống. Cả hai đều ở vùng Cửa Việt – nơi Thạch Hãn, con sông lớn nhất tỉnh Quảng Trị, dài 155 km, có 3 phụ lưu là sông Vịnh Phước, sông Ba Lòng và sông Cam Lộ cùng đổ ra biển Đông.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3ckjEU5

Leave a Reply