Cắn bánh mì Việt giữa nước Mỹ, nghe quê hương trên đầu lưỡi!

Sống xa nhà, đi nơi này nơi kia, tôi mới thấy ẩm thực luôn là sứ giả văn hóa quan trọng nhất của bất kỳ một quốc gia dù to hay nhỏ. Bánh mì Việt Nam, giờ đã vượt ra tầm biên giới quốc gia, có mặt khắp nơi trên quả địa cầu này. 

Leave a Reply