Lạ lùng thứ rau “chẳng trồng mà có“ phải đem nhổ bỏ đi nhưng làm thành món “gây nghiện“

https://ift.tt/3k33bWi

Lạ lùng thứ rau “chẳng trồng mà có“ phải đem nhổ bỏ đi nhưng làm thành món “gây nghiện“
Loài rau nhiều người nhổ bỏ lại cực hợp với món canh, món xào, đặc biệt mì tôm nấu rau này lại có thể gây nghiện.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3k93C1h

Leave a Reply