Nhớ nồi mít non kho của nội

Có lẽ với những người con sinh trưởng tại vùng sông nước Cửu Long, khi nhắc về món ăn quê hương, họ sẽ nghĩ ngay đến lẩu cá linh bông điên điển, cháo cá lóc rau đắng… Còn với tôi thì đó là nồi mít non kho của bà nội.

Leave a Reply