Nhót xanh chấm gia vị kiểu này hết chua chát, ai ăn thử cũng tiếc sao không biết sớm hơn

https://ift.tt/3bAL73l

Nhót xanh chấm gia vị kiểu này hết chua chát, ai ăn thử cũng tiếc sao không biết sớm hơn
Đến mùa nhót xanh mà không làm món nhót xanh cuốn bắp cải thì tín đồ nghiện đồ chua cay sẽ tiếc hùi hụi đấy.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/2N9t4YA

Leave a Reply