Xào cà tím đúng cách, không đen, dậy mùi thơm nhất định không được bỏ qua bước này

https://ift.tt/3cpgKMn

Xào cà tím đúng cách, không đen, dậy mùi thơm nhất định không được bỏ qua bước này
Bước đầu tiên khi xào cà tím là phải “đổ dầu“? Phương pháp này sai rồi, thảo nào món cà tím của bạn đẫm dầu và kém ngon.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3qGV5UU

Leave a Reply