Gánh chè Sài Gòn 45 năm ‘gây nghiện’, buổi trưa trời nắng mà rất đông khách

Ngoài món chè “gây nghiện”, bà Mai còn níu chân thực khách suốt 45 năm qua bằng lối nói chuyện hài hước và hình ảnh gần gũi khi mặc áo bà ba gánh chè đi bán mỗi ngày.

Leave a Reply