Bất ngờ 6 món ăn, thức uống của Đồng Tháp lọt vào top 100 đặc sản Việt Nam

https://ift.tt/3lDfGIM

Bất ngờ 6 món ăn, thức uống của Đồng Tháp lọt vào top 100 đặc sản Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố tốp 100 món ăn đặc sản và tốp 100 đặc sản quà tặng Việt Nam. Trong đó, Đồng Tháp có 6 sản phẩm nằm trong tốp này.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3lAvQ5M

Leave a Reply