Quán ‘núp hẻm’ Sài Gòn bán đúng 3 tiếng, khách ‘muốn gì được nấy’

Mỗi lần quán canh bún của bà Liên đóng cửa dịp lễ Tết, nhiều khách lại ‘hóng’ xem khi nào thì quán bán lại để đến ăn. Có bí quyết
gì mà người ta ‘mê mệt’ tô canh bún của bà chủ này gần 50 năm qua?

Leave a Reply