“Hết hồn hết vía” trước những món ăn thảm họa, ai nhìn cũng phải phì cười

https://ift.tt/32fA2PC

“Hết hồn hết vía” trước những món ăn thảm họa, ai nhìn cũng phải phì cười
Đành rằng sự sáng tạo trong ẩm thực là cần thiết, nhưng đến mức như thế này thì chỉ biết “kêu trời”.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3sp4SQm

Leave a Reply