Kỳ lạ loại cá không có vị tanh, cả năm chỉ xuất hiện 1 tháng chế được đủ món ngon

https://ift.tt/3vc6FL4

Kỳ lạ loại cá không có vị tanh, cả năm chỉ xuất hiện 1 tháng chế được đủ món ngon
Loài cá sống tự nhiên vùng sông Đà trắng muốt như thủy tinh, hoàn toàn không có mùi tanh, mỗi năm chỉ xuất hiện trong 1 tháng có thể chế biến rất nhiều món ngon, cả trẻ con và người lớn đều mê tít.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3u1pQ8U

Leave a Reply