Hương vị quê hương: Sủn sỉn chiên giòn

Dượng vừa làm cá, vừa giải thích, người dân xứ biển gọi sủn sỉn, vì loài cá này rất đặc biệt, nó không xương, cơ thể chỉ toàn là sụn, nên khi bắt lên thấy cá cứ sủn ra, mềm oặt, bà con bèn gọi là sủn sỉn.

Leave a Reply