Bát canh từ nguyên liệu rẻ tiền, ít ai nghĩ lại là món đại bổ vào mùa hè

https://ift.tt/35u7h3n

Bát canh từ nguyên liệu rẻ tiền, ít ai nghĩ lại là món đại bổ vào mùa hè
Ít người có thể ngờ rằng, các nguyên liệu này kết hợp với nhau lại tạo ra một món canh bổ dưỡng đến vậy.

from Ẩm thực – 24H RSS https://ift.tt/3vv245N

Leave a Reply